Privacy-Cookies

Privacy Policy

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn van toepassing voor elk bezoek aan onze site en elke overeenkomst (schriftelijk, telefonisch of via internet).

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Cinetex BV

Vestigings- & bezoekadres:
De Fliert 15
3791 PV  Achterveld

Telefoonnummer: 0342-434042

E-mailadres: info@cinetex.nl

KvK-nummer: 33136478
btw-identificatienummer: NL001432394B01

Doeleinden van gebruik van persoonsgegevens
Cinetex BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer en managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Cinetex BV, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u, al dan niet op basis van een voorafgaande selectie, te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Cinetex BV. En om u van tijd tot tijd gratis aanbiedingen van speciaal geselecteerde derde partijen te kunnen doen.

U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot verbetering en verwijdering van uw gegevens. Wenst u geen mailings (catalogi) meer van ons te ontvangen, dan kunt u ons dit schriftelijk mededelen. Heeft u bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden dan kunt u ons dat eveneens schriftelijk meedelen via info@cinetex.nl.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres (incidenteel) benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u kunt zich uitschrijven via de nieuwsbrief of via info@cinetex.nl. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de websites  van de Stichting Postfilter: www.postfilter.nl en stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze site te analyseren.
Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of producten die voor u interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Cinetex BV ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines.

U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Cinetex BV mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Cinetex BV bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is Cinetex.nl.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder "Help" in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site, de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie-uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partners. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar en/of herleidbaar.

Adreswijziging.
U bent verplicht Cinetex BV van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Cinetex BV geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Cinetex BV bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Informatie en vragen
Cinetex BV kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in ons privacy policy zijn voorzien. In dat geval is Cinetex BV gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijziging zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Op verzoek bieden wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met bovenvermeld adres of via het contactformulier.

Ook als u vindt dat onze site/catalogus niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen.